Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul -țintă :

-profesori debutanți de limba și literatura română

Justificarea ofertei:

Abordarea modernă a carierei presupune traseul parcurs prin învăţare şi muncă, fiind o componentă integrală, activă şi esenţială în viaţa unei persoane. Cariera didactică este un proces dinamic de formare permanentă, de dezvoltare, de căutare şi descoperire a resurselor care generează profesionalizarea. Profesionalizarea carierei didactice este o premisă esenţială pentru calitatea educaţiei şi pentru succesul în carieră.Definitivarea în învăţământ reprezintă un prim pas în dezvoltarea carierei didactice, un pas de confirmare a trecerii de la planul cunoaşterii şi înţelegerii la planul aplicabilităţii, la planul dezvoltării de competenţe specifice profesiei didactice. Pentru tinerii debutanţi,  promovarea examenului de definitivat este punctul de plecare în construirea viitoarei cariere profesionale, de aceea este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea lor în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune la acest examen.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

2. Didactica lecturii .Didactica limbii romane  

3. Evaluarea

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale  

5.Managementul clasei

6..Evaluare

Competențe vizate:

 -utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

-aplicarea corectă și personalizata a cunoștințelor de didactică și de metodică a disciplinei;

-valorificarea corectă a continuturilor științifice ale disciplinei ;

-aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

 

Activităţi: Module tematice, ateliere de lucru, evaluări curente ale modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

2.Didactica lecturii .Didactica limbii romane 

4

1

3

-

3.Evaluarea

4

1

3

-

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

4

1

3

-

5.Managementul clasei

6

2

4

-

6. Evaluare

2

-

-

2

Total

24

6

16

2

 

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Prof. Isabella Ioniţă

 

 

 

 

 

Prof.Diaconescu Cristina

curs

1

Didactica lecturii .Didactica limbii române

Activităţi

practice

4

Proiectarea scenariului didactic

II

curs

1

Evaluarea

curs

1

Comunicarea didactică-mijloc al interacţiunii educaţionale

Activităţi

practice

4

Modalități de construire a probelor de evaluare

Soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare

III

Curs

2

Managementul clasei

Activităţi practice

4

Rolurile profesorului

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

2. Resurse umane

Prof.Ioniță Isabella, inspector şcolar de specialitate, formator național

Prof. Diaconescu Cristina, profesor metodist CCD