Noutăți an școlar 2023-2024

Nr.

crt.

Denumirea cursului

Perioada de desfășurare

Formatori

Responsabil curs

 1.  

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU PREDAREA ÎN PROGRAMUL ”A DOUA ŞANSĂ”

Martie – aprilie 2016

Consuela Păuşescu

Ramona Becheru

Samoilă Daniela

 1.  

ABILITĂŢI DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI SI CRESTERE A PARTICIPARII SCOLARE

Martie 2016

Calotă Elena Daniela

Popa Emil

Stăncuț Ioana

 1.  

ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI (44 DE ORE - 11 CREDITE)

8 – 19 februarie 2016

15 – 26 februarie 2016

Hoidrag Traian

Ciobanu Dumitru

 1.  

ASPECTE PRAGMATICE ÎN METODICA LIMBII ROMÂNE

Mai – iunie 2016

Preda Gabriela

Mihăilescu Alina

Samoilă Daniela

 1.  

BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Iunie – august 2016

Șandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 1.  

COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE ÎNVĂŢARE

Martie 2016

Marin-Badea Veronica,

Marin-Badea Laurenţiu

Drăghici Antoneta

 1.  

CONSILIERE PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

 

15 – 29 februarie 2016

Din Maria Andreea

Stăncuț Ioana

 1.  

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

 

Iunie 2016

Banu Denise

Samoilă Daniela

 1.  

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

 

Iunie 2016

Duță Mihaela

Samoilă Daniela

Șandru Valeria

 1.  

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE LA ŞCOLARUL MIC

Aprilie 2016

Nichita Ligia,

Amza Daniela

Drăghici Antoneta

 1.  

DEZVOLTAREA PERSONALĂ – DIMENSIUNE A ACTIVITĂŢILOR FORMALE ŞI NONFORMALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Ianuarie 2016

Calotă Daniela

Calotă Adrian

Samoilă Daniela

 1.  

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE

Aprilie 2016

Luca Adrian

Samoilă Daniela

 1.  

DIDACTICA (ŞTIINŢELE NATURII)

 

 

Mai 2016

Marin – Badea Laurenţiu

Marin – Badea Veronica

Ionescu Gabriela

Drăghici Antonia

 1.  

DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREȘCOLAR

Februarie 2016

Ancuţa Giorgiana

Bondoc Luminiţa

Comăneci Titina

Stăncuț Ioana

 1.  

DIDACTICA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Ianuarie – februarie 2016

Şandru Valeria

Predișor Corina

Ciobanu Dumitru

 1.  

DIDACTICA SPECIALITĂŢII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC

Iunie 2016

Manea Luminița

Ciobanu Dumitru

Samoilă Daniela

 1.  

DIRIGINTELE – PROMOTOR AL DEZVOLTĂRII ÎN CARIERĂ

Iunie 2016

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

Ciobanu Dumitru

 1.  

EDUCAREA CARACTERULUI

 

Iunie 2016

Ciobanu Dumitru

Banu Denise

Samoilă Daniela

 1.  

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

 

 

Aprilie 2016

Din Maria Andreea

Samoilă Daniela Mihaela

Şandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 1.  

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ. INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ CONFORM DIAGNOSTICULUI. TEORIA ATAȘAMENTULUI

10 – 18 februarie 2016

Martie 2016

Lazăr Mariana,

Niţoi Octaviana

Stăncuț Ioana

 1.  

EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ

 

Martie 2016

Samoilă Daniela

Tănase Ovidiu

Ciobanu Dumitru

 1.  

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

Iunie 2016

Bică Andra

Șandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 1.  

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

Iunie 2016

Şandru Valeria

Georgescu Alina

Ciobanu Dumitru

 1.  

INFORMATIZAREA BIBLIOTECII ŞCOLARE

Iunie 2016

Puranu Georgeta

Drăghici Antoneta

 1.  

INSTRUIRE INTERACTIVĂ ŞI CREATIVĂ PRIN E-LEARNING

Mai 2016

Ochia Florin,

Ochia Mădălina

Samoilă Daniela

 1.  

KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE IN DISCIPLINAREA POZITIVA A CLASEI DE ELEVI

Martie – aprilie 2016

Predisor Daniela,

Mosor Ana – Maria

Samoilă Daniela

 1.  

LEADERSHIP MANAGERIAL EFICIENT, PREMIZA A  ASIGURĂRII  CALITATII  SERVICIILOR  EDUCATIONALE DIN SCOALA TA!

 

Iulie - August 2016

Adina Dobrete

Domnica Olaru

Mihai Fârtat

Doru Dumrăvescu

Șandru Valeria

 1.  

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Iunie 2016

Prof. Bică Andra,

Prof. Adina Dobrete,

Prof. Şandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 1.  

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE - COMPETENŢE NECESARE COORDONATORILOR DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE

Iunie 2016

Prof. Trăistaru Gabriela, Prof.Lăcrămioara Împaratu

 Samoilă Daniela

 1.  

MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Martie 2016

Prof. Șandru Valeria,

Prof. Apostol Doinița

Samoilă Daniela

 1.  

MANAGEMENTUL  CARIEREI

12 – 29 februarie 2016

Prof. Grama Aurelia,

Prof. Papuzu Cornelia

Psiholog Nichita Ligia

Drăghici Antoneta

 1.  

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Iulie 2016

Ec. Oprescu Georgeta

Stăncuț Ioana

 1.  

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE MOBILITATE ȘI PARTENERIAT STRATEGIC ÎN PROGRAMUL ERASMUS +

22 – 29 ianuarie 2016

Februarie 2016

Prof. Marandici Tatiana

Prof. Croitoru Roxana

Prof. Marilena Matei

Samoilă Daniela

 1.  

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

Iulie 2016

Prof. Cumpănășoiu Sorin-Teodor,

Prof. Dumbrăvescu Dumitru,

Prof. Statie Silviu

Ciobanu Dumitru

 1.  

MANAGER DE PROIECT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

Iunie 2016

Prof. Bică Andra,

Prof. Tatiana Mărăndici,

Prof. Şandru Valeria

Samoilă Daniela

 1.  

MENTORATUL, PREMISĂ A PERFORMANȚEI DIDACTICE

Martie 2016

Prof. Ochia Mădălina,

Prof. Ochia Florin

Ciobanu Dumitru

 1.  

METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE

 

 

Martie 2016

Prof. psih. Laţiu Andreea Iuliana,

Prof. psih. Sandu Daniela

Samoilă Daniela

 1.  

METODE SI TEHNICI PSIHODRAMATICE IN SPATIUL EDUCATIONAL

 

Iunie 2016

Prof. consilier scolar Baluta Claudia Maria,

Prof. consilier scolar Dragomir Vasilica

Samoilă Daniela

 1.  

METODE ȘI TEHNICI DE ACȚIUNE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

Iulie 2016

Prof. consilier scolar Baluta Claudia Maria,

Prof. psihopedagog Cioran Natalia Elena

Stăncuț Ioana

 1.  

MIJLOACE MODERNE ŞI CREATIVITATE ÎN EDUCAŢIA  RELIGIOASĂ

Iulie 2016

Prof. Popescu Romeo,

Prof. Ionescu Daniela

Samoilă Daniela

 1.  

PERFECȚIONAREA PROFESORILOR METODIȘTI DIN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI ELEMENTE DE TEHNOLOGIA INFORMĂRII ȘI COMUNICĂRII

Iulie 2016

Prof. Manea Luminița,

Prof. Ciobanu Dumitru

Samoilă Daniela

 1.  

PREGĂTIREA CADRELOR  DIDACTICE PE TEMATICI  EUROPENE

Ianuarie, februarie, martie 2016

Prof. Georgescu Maria,

Prof. Dicu Sevastia Lizuca.

Samoilă Daniela

 1.  

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

8 – 29 Februarie 2016

Prof. Grama Aurelia,

Prof. Papuzu Cornelia

Psiholog Nichita Ligia

Drăghici Antoneta

 1.  

RESPONSABIL FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE

 

 

August 2016

Prof. Tatiana Mărăndici,

Prof. Ciobanu Dumitru,  Prof. Samoilă Danielea Mihaela,

Prof. Şandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 1.  

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN PERSPECTIVĂ INTEGRATĂ LA CICLUL PRIMAR

8 – 13 februarie 2016

Prof. Onogea Ioan,

Prof. Pârvulescu Mihaela

Prof. Stancă Alina Carmen

 Stăncuț Ioana

 1.  

ŞCOALA – PARTENER  AL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR

8 – 26 februarie 2016

Prof. Ancuţa Giorgiana,

Prof. Bondoc Luminiţa,

Prof. Comăneci Titina

 Stăncuț Ioana

 1.  

ȘCOALA ALTFEL. PROGRAM PERSONALIZAT

 

 

12 – 28 februarie 2016

Prof. Din Maria Andreea,

Prof. Samoilă Daniela,

Prof. Șandru Valeria

Ciobanu Dumitru

 1.  

TRANSDISCIPLINARITATEA – O ABORDARE CURRICULARĂ MODERNĂ

Martie 2016

Prof. Ochescu Maria,

Prof. Daniela Samoilă,

Prof Ovidiu Tănase

Ciobanu Dumitru