Noutăți an școlar 2023-2024

Ordin acreditare OME nr. 3673/ 02.05.2022

Grup ţintă: directori și directori adjuncți care au promovat concursul și conduc unități de învățământ care au în componență clase de nivel primar și/sau gimnazial.

Nr. credite 12 CPT 

Nr. ore formare 50

Tip formare Blended Learning

Competenţe vizate

1. Identificarea elementelor de noutate din curriculumul național centrat pe competențe și a principalelor implicații asupra activității manageriale.

2. Coordonarea procesului de management eficient al curriculumului într-o școală care învață, utilizând strategii inovative, adaptate la nevoile elevilor și centrate pe utilizarea noilor tehnologii pentru facilitarea

Învățării.

3. Construirea unor strategii eficiente de monitorizare și evaluare a implementării curriculumului la nivelul școlii, valorificând resursele comunității de învățare

Programul de formare cuprinde două module:

Modulul 1. Un Nou Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – conceptualizări necesare

Modulul 2. Management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei

Formatori: prof. Pleșea Adina Cristina, prof. Lăcraru Laura Marilena, prof. metodist CCD Șandru Valeria

Înscriere: Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale

Coordonator program: director CCD Luca Adrian