Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune să ofere o amplă perspectivă teoretică și didactică asupra competenței metacognitive, în scopul valorificării acesteia în contextul integrării învățării, dincolo de sistemul formal de învățământ. „A învăța să înveți” constituie fundamentul cunoașterii umane, iar deprinderea competenței metacognitive în internul cognitiv al cadrului didactic va asigura transferul acestei competențe înspre subiectul cunoașterii – elevul.

Programul se dorește a fi un ghid metodologic prin intermediul căruia cadrul didactic va putea să ofere contexte educaționale diversificate elevilor din perspectivă metacognitivă. Ghidarea, imitarea, modelarea sunt metodele prin care se asigură transferul metacognitiv dinspre cadru didactic spre elev, iar acest program dorește să inițieze cadrul didactic în preluarea acelui instrumentar metodologic (tehnnici și metode) care să contribuie la o învățare vizibilă, autonomă și autoreglată prin metacogniție.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-          Înțelegerea conceptului de metacogniție.

-          Abilitarea cadrelor didactice cu metode și tehnici de dezvoltare a competenței metacognitive.

-          Stimularea inovației în învățământul de masă prin intermediul aplicării unor resurse care converg în direcția autonomiei în învățare și care converg spre metacogniție.

-          Elaborarea unor Resurse Educaționale Deschise pe baza dezvoltării competenței metacognitive.

b. Planificarea modulelor tematice/forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

 

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Metacogniția – aspecte teoretice

Aplicare chestionar

4 (webinar față în față + activitate offline)

2 (webinar față în față)

2(offline)

-

Tehnici și metode de transfer a competenței metacognitive de la cadru didactic la elev

5 (webinar față în față + activitate offline)

2 (webinar față în față)

3(1 webinar față în fașă + 2 activitate offline)

-

Învățarea autoreglată și metacocogniția

Modelul Zimmerman / Modelul Pintrich al învățării autoreglate

4 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

2(webinar față în față)

-

Elaborarea de Resurse Educaționale Deschise

3 (webinar față în față+activitate offline)

2 (webinar față în față)

1(offline)

-

 Eelaborarea temelor de portofoliu

6 (teme offline)

 

-

6 (teme offline)

-

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

8

14

2

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Metacogniția –aspecte teoretice. Studiu asupra politicilor educaționale românești din perspectiva formării competenței metacognitive.

Aplicare de chestionar

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față + activitate offline)

II

(5h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Tehnici și metode de transfer a competenței metacognitive de la cadru didactic la elev

Teorie + aplicații

(webinar față în față + activitate offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Integrarea contextelor de învățare metacognitivă  în activitățile formale și nonformale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(3h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Elaborarea de Resurse Educaționale Deschise

Teorie + aplicații

(webinar față în față + activitate offline)

V

(6h)

08.00-14.00

Elaborarea temelor de portofoliu

 (teme offline)

VI

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

  1. Proiectarea unui demers didactic / a unei secvențe de activitate care valorifică sau dezvoltă competența metacognitivă la elevi.
  2. Eseu – „Importanța metacogniției în învățarea pe tot parcursul vieții”

2. Resurse umane

  1. Formatori implicaţi:

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Şandru Valeria,  prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, profesor economie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator CRED, adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Gheorghe Elena Cristina - profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- prof. Călvun Georgiana Cristiana,  prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

  1. Coordonatorul proiectului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru