Noutăți an școlar 2023-2024

1.Criterii curriculare

Public - țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea:

            „Mi-a dat bullying” este una dintre expresiile din ce în ce mai des folosite de elevi pentru a exprima orice formă de conflict în care sunt implicați. Această exprimare ciudată rezultă din dificultatea elevilor de a găsi un echivalent românesc pentru a reda aspectele conflictuale cu care se confruntă. În plus, mulți dintre ei nu cunosc toate caracteristicile bullying-ului, așa că îl confundă de cele mai multe ori cu acte de impolitețe sau răutate, iar, pe de altă parte, alții nici nu conștientizează că sunt victime ale hărțuirii.

            În contextul amplificării acestui fenomen, care potrivit studiilor atinge cel mai înalt nivel la învățământul gimnazial (66,04%) şi liceal (24,62%), școala, prin cadrele sale didactice, este un pilon important în prevenirea și gestionarea agresivității. În timpul orelor, dar și în pauze, se poate observa comportamentul elevilor și se poate interveni pentru stoparea tachinării și intimidării, înainte de a se ajunge la acte de violență.

            Este necesar ca fiecare cadru didactic să dispună de toate instrumentele necesare pentru a împiedica evoluția nearmonioasă a unor potențiali agresori sau pentru a preveni ca victimele rămase cu traume să se transforme la rândul lor în agresori. Acest lucru se poate exersa în cadrul unor activități specifice cu elevii, când pot fi învățați să-și verbalizeze furia sau tristețea, când pot fi încurajați să comunice pozitiv și să-și întărească încrederea în ei.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- Manifestarea unor atitudini corespunzătoare în funcție de tipurile de conflicte;

- Conștientizarea amplorii și a repercusiunilor fenomenului de bullying în școală;

- Formarea deprinderilor de prevenire și de gestionare a bullying-ului;

- Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

b. Forma de organizare a programului: întâlniri față în față, teme offline, webinar sincron pentru evaluare.

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

(Google Classroom, Google Slides, Google Forms)

d. Planificarea modulelor tematice

 

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (față în față)

1 (față în față)

1(față în față)

-

De la conflict la bullying e un singur pas

4 (față în față)

2 (față în față)

2 (față în față)

-

Bullying-ul: de la teorie la practică

6 (față în față)

2 (față în față)

3 (față în față)

1(față în față) – „Vânătoare de comori”

Strategii de prevenire și gestionare a bullying-ului în școală

6 (față în față)

1 (față în față)

5 (față în față)

-

Elaborarea temelor de portofoliu

4 (teme offline)

1 (temă offline)

2 (teme offline)

1 (asincron) – chestionar online

Evaluare finala

2 (webinar sincron)

-

-

2 (webinar sincron)

Total

24

7

13

4

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

12.00 – 14.00

14.15 - 16.15

16.30 – 18.30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

De la conflict la bullying e un singur pas

Teorie + aplicații

(față în față)

II

(6h)

12.00 – 14.00

14.15 - 16.15

16.30 – 18.30

Bullying-ul: de la teorie la practică

Teorie + aplicații

(față în față) + evaluare

III

(6h)

12.00 – 14.00

14.15 - 16.15

16.30 – 18.30

Strategii de prevenire și gestionare a bullying-ului în școală

Teorie + aplicații

(față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Elaborarea temelor de portofoliu

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

( webinar sincron)

 

f. Modalități de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

- Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite la întâlnirile față în față;

- „Vânătoare de comori” – aspecte teoretice evaluate sub formă de joc.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Scenariu didactic la dirigenție/ educație civică/ dezvoltare personală cu tema „Cum să nu devin victima bullying-ului?” pentru o lecție derulată față în față cu elevii sau pentru predarea online.

2. Filmuleț cu aplicarea la clasă a joc învățat la curs referitor la prevenires/gestionarea bullying-ului.

 

2. Resurse umane

a. Formatori:

- prof. înv. primar Giurgiu Elena Lavinia – specializarea învățător, Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea, doctor, certificat Formator acreditat ANC

- prof. înv. primar Ciobanu Nina Diana – specializarea învățător, Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea, gradul didactic I, certificat Formator acreditat ANC

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria