Noutăți an școlar 2023-2024
 

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

„ANTRENAREA TINERILOR PENTRU SUCCES. PROGRAM DE COACHING ÎN EDUCAȚIE”, OMEN 4414/28.05.2020, 15 CPT, 29.09.2024

·         Public-țintă vizat

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea coaching-ului în educație.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Obiective

O.1. Inițierea cadrelor didactice în avantajele utilizării coaching-ului în școală;

O.2. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de dezvoltare personală și profesională;

O.3. Utilizarea coaching-ului în școală pentru creșterea calității în educație;

O.4. Abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea tehnicilor de coaching în școală;

O.5. Construirea programelor de coaching pentru fiecare nivel identificat în organizația școlară.

Competenţe vizate:

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice utilizării coaching-ului;

C.2.Identificarea unor elemente specifice coaching-ului în diferite contexte școlare;

C.3.Realizarea profilului școlii ce utilizează tehnici de coaching ca școală modernă pentru toți;

C.4.Realizarea unui proiect de promovare a principiilor de dezvoltare personală prin tehnici de coaching;

  C.5. Dezvoltarea programelor de coaching pentru elevi, profesori, directori.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I MODULUL I. Start în coaching – 11 ore

II.  MODULUL II. Transformare prin coaching. Motivație, conștientizare, realizare – 11 ore

III. MODULUL III. Stabilirea relației de coaching. Coaching personal și organizațional – 12 ore

IV. MODULUL IV. Tehnici de coaching – 12 ore

V. MODULUL V. Peer coaching -  13 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

 

·         Costul programului/ al activității

300 lei