Noutăți an școlar 2023-2024

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Dacă în urmă cu mai mulţi ani, termenului de carieră i se conferea mai mult sensul profesional, ulterior i s-au adăugat conotaţii ce ţin de viaţa personală, comunitară, economică. Orientarea profesională și dezvoltarea carierei au fost privite mai mult la nivel individual, cel organizațional fiind doar implicit, de aceea considerăm oportun să susținem preocuparile constante față de problematica alegerii si dezvoltării carierei  didactice, sub forma orientării si reorientării profesionale.

 Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Perioada: mai – iulie 2023

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpului Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: adeverință de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : profesor metodist CCD Șandru Valeria