Metodologia privind concursul de selectie pentru ocuparea functiei de metodist se poate consulta la biblioteca CCD in fiecare zi intre orele 08.00-16.00.