1. Criterii curriculare:

Tip program:  abilitate curriculară

Public - ţintă vizat:   cadre didactice care  vor sa predea opţionalul  Dezbatere, oratorie şi retorica sau să înfiinţeze un club de bate

Justificarea ofertei

Acreditarea de către MECTS a opţionalului Dezbatere, oratorie şi retorica; desfăşurarea în ultimii trei ani a competiţiei naţionale „Tinerii dezbat” competiţie destinată elevilor de liceu; existenţa unor asociaţii de cluburi de dezbateri la nivel naţional (de exemplu ARDOR OLTENIA)

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

Competențe vizate, conform standardelor funcției de profesor

Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de a organiza o dezbatere;

Manifestarea capacităţii de a folosi dezbaterea ca metoda didactică;

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Comunicarea in dezbateri

3h

1

2

 

Temele dezbaterii şi interpretarea lor

3h

1

2

 

Argumentare - Contrargumentare

6h

2

4

 

Formatul Karl Popper

6h

2

4

 

Formatul WS

4h

1

3

 

Evaluare finala

2 h

 

 

2h

Total

24h

7

15

2

 
Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

(6 h)

 

14 -14.30

 

COMUNICAREA IN DEZBATERI

Curs

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

14.30 -15.30

Aplicații

15.30- 16..00

Curs

16.00 -17.00

Aplicații

17 -17.30

TEMELE DEZBATERII ŞI INTERPRETAREA LOR

Curs

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

17.30 -18.30

Aplicații

18.30- 19..00

Curs

19.00 -20.00

Aplicații

II

( 6 h)

9 – 9.30

ARGUMENTARE

Curs

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

9.30 – 10.30

Aplicații

10.30 – 11.00

Curs

11.00 – 12.00

Aplicatii

12.00 – 12.30

CONTRAARGUMENTARE

Curs

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

12.30 – 13.30

Aplicații

13.30 – 14.00

Curs

14.00 – 15.00

Aplicatii

III

14 -14.30

FORMATUL KP

Curs

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

14.30 -15.30

Aplicații

15.30- 16..00

Curs

16.00 -17.00

Aplicatii

17 -17.30

Curs

17.30 -18.30

Aplicații

18.30- 19..00

Curs

19.00 -20.00

Aplicatii

IV

( 5h)

9 – 9.30

FORMATUL WS

Curs

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

9.30 – 10.30

Aplicații

10.30 – 11.00

Curs

11.00 – 12.00

Aplicatii

V (2h)

13.00 – 14.00

Evaluare finală: prezentarea unei moţiuni, în format KP sau WS, caz afirmator sau negator (A4, TNR, 12, 1 rând)  prezentată în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

CIOINICĂ MARIA

CIOINICĂ CONSTANTIN

 
Modalități de evaluare a cursanților:
 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor argumente, sau contraargumente, disponibilitatea de a participa la dezbateri demonstrative, jocuri de rol.

Fişe de lucru, chestiionare.

Un caz afirmator sau negator, într-un format  la alegere, pe o moţiune prestabilită.

2. Resurse umane:

  • Prof. Cionică Constantin, formator judetean
  • Prof. Cionică Maria, formator judeţean