1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Paşi spre educaţie incluzivă în grădiniţă

Publicul  ţintă vizat: 25 -30 educatoare

Justificarea ofertei: Sistemul naţional românesc este încă un sistem tradiţional care, în ciuda tuturor disfuncţiilor, are un nivel calitativ bun. Elevii români obţin rezultate destul de bune la concursuri, olimpiade naţionale şi internaţionale la diferite discipline, însă rezultatele la testele internaţionale de tip PISA sau TIMSS nu sunt la fel de bune. Acest lucru ne conduce la concluzia că, pe de o parte, calitatea predării nu este aceeaşi pentru toţi copiii şi, pe de altă parte, sistemul acordă încă mult prea multă importanţă copiilor foarte buni şi mai puţină importanţă celor cu rezultate slabe.

În plus, o altă caracteristică este tendinţa de a cere aceleaşi performanţe de la toţi copiii, fără a înţelege diferenţele naturale, fireşti care există între ei. Unele cadre didactice sunt dispuse/dornice să se schimbe şi să se îndrepte către o educaţie centrată pe copil, individualizată. Metodologia de evaluare, atât pentru copii/elevi, cât şi pentru cadrele didactice s-a schimbat tocmai pentru a da greutate criteriilor privind accesul la educaţie pentru toţi copiii, a celor privind măsurarea progresului şcolar şi nu a rezultatelor, a celor privind crearea unui mediu deschis şi prietenos în unitatea de învăţământ, gata să primească şi să pună în vedere pe fiecare.

În acest context, suntem conştienţi de faptul că accesul la educaţie este interconectat cu incluziunea, anti-discriminarea şi desegregarea şi că suntem răspunzători pentru a acţiona în consecinţă, fiecare la locul nostru de activitate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

  • Familiarizarea cu principiile de bază ale educaţiei incluzive.
  • Utilizarea de strategii de predare-învăţare care promovează practicile incluzive în grădiniţe
  • Proiectarea activităţilor în cadrul grupelor cu copii cu cerinţe educative speciale

 Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Educaţia timpurie în cadrul educaţiei pentru toţi şi a educaţiei incluzive.

8

5

3

-

Dinamica integrării şcolare şi dezvoltarea spre educaţia incluzivă

8

4

4

-

Cerinţe educative speciale în grădiniţă

6

3

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

12

10

2

Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9.00-10.45

 

 

10.45-11.00

11.00-12.45

 

 

12.45-13.45

13.45-15.45

 

 

15.45-16.00

16.00-17.30

 

17.30-18.30

 

 

Legislaţie şi practică educaţională privind incluziunea în grădiniţele din România

Pauza de cafea

Aspecte din experienţa naţională privind incluziunea în educaţie. Conceptele de CES şi educaţie incluzivă

Pauză

Parteneriatul în educaţia incluzivă din grădiniţe.

Pauză

Aplicaţii la temele zilei (lucru pe ateliere). Raportul în plen al grupurilor

Consiliere şi dezvoltare personală (vizionare filme, discuţii individuale, prezentări ale propriilor experienţe legat de incluziune)

curs

 

 

 

curs

 

 

 

curs

 

 

aplicaţii

 

 

 

Mihaela Cîţu

Mihaela Ioana Sălişte

2

9.00-10.45

 

 

 

10.45-11.00

11.00-12.45

12.45-13.45

13.45-15.30

 

 

15.30-15.45

15.45-16.45

16.45-18.00

18.00-18.30

Dezvoltarea copilului în perioada 0-6/7 ani

Dificultăţile de învăţare la copiii din grădiniţă

Pauză

Aplicaţii la temă

Pauză

Copilul preşcolar cu dizabilităţi. Instituţii şi responsabilităţi; trasee şi mijloace de sprijin

Pauză

Aplicaţii la temă. Raportări în plen

Mediul de învăţare incluziv

Consiliere şi dezvoltare personală (prezentare studiu)

curs

 

 

 

 

aplicaţii

 

curs

 

 

 

aplicaţii

curs

aplicaţii

 

Mihaela Cîţu

Mihaela Ioana Sălişte

3

9.00-10.45

 

 

 

10.45-11.00

11.00-12.45

 

12.45-13.45

13.45-15.00

15.30-15.45

15.45-16.45

 

Adaptarea curriculară şi diferenţierea curriculară. Planul educaţional individualizat pentru CES

Aplicaţie la temă

Pauză

Bune practici de predare într-o grădiniţă incluzivă

Pauză

Aplicaţii la temă. Studiu de caz

Pauză

Planificarea activităţii într-o grădiniţă incluzivă. Concluzii şi încheierea sesiunii de formare

curs

 

 

aplicaţie

 

curs

 

 

aplicaţii

 

curs

Mihaela Cîţu

Mihaela Ioana Sălişte

 

4

13.00-15.15

Evaluare

evaluare

Mihaela Cîţu

Mihaela Ioana Sălişte

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

-                   frecvenţă – 10%  (prezenţă fizică);

-                   activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2. Resurse umane

  • Mihaela Cîţu, formator judeţean, prof. gr.I
  • Mihaela Ioana Sălişte, formator judeţean, prof. gr.I