1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Acest program  ofera cadrelor didactice abilitățile necesare să ii pregătească pe elevi ( prescolari si scolari) pentru succesul în viață. Participanții vor învăța cum elevii își vor dezvolta noi competențe și abilități  prin întalnirile de clasă sau alte procedee specifice disciplinării pozitive. Această abordare poate oferi o strategie de intervenție primară în clasă pentru crearea unui atmosfere de învățare bazată pe respectul reciproc și promovarea drepturilor omului, precum și de gestionare a conflictelor între elevi.

Durata programului:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Dezvoltarea capacităţii de construire a unei relații pozitive între cadru didactic și elev bazat pe încredere și empatie;

- Dezvoltarea capacității de identificare a credințelor din spatele comportamentelor inadecvate mediului școlar;

- Proiectarea unor tehnici de dezvoltare a unui mediu de învățare pozitiv prin crearea unor standarde de predare și ascultare eficiente.

b. Planificarea modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Pedeapsa vs. Recompensă în disciplinare

4 h

1 h

3 h

 

2.Diagrama abaterilor disciplinare în clasă

4 h

1 h

3 h

 

3.Crearea unei atmosfere pozitive de învățare – încurajare vs.laudă

4 h

1 h

3 h

 

4.Practici ale disciplinării pozitive pentru managementul clasei

4 h

1 h

3 h

 

5. Atitudini și aptitudini ale profesorului pentru dezvoltarea responsabilității sociale

6 h

2 h

4 h

 

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

16 h

2 h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

FormatorI

1.     

(8 ore)

8.00-9.00

 1. Pedeapsa vs. Recompensă în disciplină

Curs

Prof. Predisor Daniela

Prof. Mosor Ana- Maria

 

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Diagrama abaterilor disciplinare în clasă

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

2.     

(8 ore)

8.00-9.00

3. Crearea unei atmosfere pozitive de învățare – încurajare vs. laudă

4. Practici ale disciplinării pozitive pentru managementul clasei

Curs

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

3.     

(8 ore)

8.00-10.00

5. . Atitudini și aptitudini ale profesorului pentru dezvoltarea responsabilității sociale

Curs

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-Prezentarea unui scenariu privind realizarea unei întalniri de clasă. Prezentarea unui studiu de caz care să cuprinda rezolvarea unui conflict din clasă prin focusarea pe soluții.

 

2. Resurse umane:

 Prof. Predisor Daniela, CJRAE

Prof. Mosor Ana - Maria, CJRAE