1. Criterii curriculare

Publicul -țintă : profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate”

Justificarea ofertei:

Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

2. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

3. Evaluarea. Itemi de evaluare. Test docimologic

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

5. Managementul clasei de elevi

6. Managementul carierei didactice

a. Competențe vizate:

 - utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

- aplicarea corectă și personalizata a cunoștințelor de didactică și de metodică a disciplinei;

- valorificarea corectă a continuturilor științifice ale disciplinei ;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

2. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1

3

-

3. Evaluarea. Itemi de evaluare. Test docimologic

4

1

3

-

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

4

1

3

-

5. Managementul clasei de elevi

4

1

3

-

6. Managementul carierei didactice

2

1

1

-

Evaluare finală

2

 

 

 

Total

24

6

16

2

 

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Inspector de specialitate

 

 

 

Profesori metodiști

 

Diaconescu Cristina

curs

1

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Activităţi

practice

4

Proiectarea scenariului didactic

II

curs

1

Evaluarea

curs

1

Comunicarea didactică-mijloc al interacţiunii educaţionale

Activităţi

practice

4

Modalități de construire a probelor de evaluare

Soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare

III

Curs

2

Managementul clasei

Activităţi practice

4

Rolurile profesorului

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

2. Resurse umane

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea