1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din judeţul Vâlcea care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcolile de masă

Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională

Justificarea ofertei: : Scopul cursului este să ofere formabililor abilități de depistare a copiilor cu tulburari de limbaj și orientarea acestora către cabinetele logopedice. Pentru recuperarea-compensarea limbajului oral, citit și scris, un rol important îl deține familia pentru continuarea activităților în afara școlii. Familia are nevoie de consiliere și de o atentă monitorizare. De asemenea, se cere o abordare diferențiată a copiilor cu tulburări de vorbire în cadrul activităților didactice de la clasă. Politicile incluzive actuale oferă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale șanse crescute de a învăța în şcoala de masă. De cele mai multe ori copiii cu cerințe educaționale prezintă și tulburări de limbaj. Ei reprezintă întotdeauna o prioritate pentru cabinetele logopedice și au nevoie de documente personalizate ce pot fi construite doar în echipă cu profesorul clasei și cu familia.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

- Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul special şi special integrat

-  Proiectarea, conducerea şi realizarea actului logopedic, ca act de comunicare

- Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor

- Deschidere  faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

2

1

1

-

2. Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

1

1

-

-

3. Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului.

 • Tulburările de pronunţie /articulare;
 • Tulburările de ritm şi fluenţa vorbirii;
 • Tulburările limbajului scris-citit (dislexia, disgrafia);
 • Tulburările de dezvoltare a limbajului;
 • Tulburările de voce;
 • Tulburări ce afectează raţionamentul matematic si logic
  Terapia limbajului pentru copiii cu deficienţe de auz
 • Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale: autism / Sindrom Asperger, educaţie timpurie şi tratament în diferite cazuri de dizabilități

6

3

3

-

4. Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și începerea activităților.

3

1

2

-

5. Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate.

3

1

2

-

6. Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă.

Monitorizarea implicării părinților în recuperarea-compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

3

1

2

1/2h

7. Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

4

1

2

1/2h

Evaluare finală

2

 

 

2

Total

24

9

12

3

 

 

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

1. Logopedia în școli și grădinițe. - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme.

Teorie + aplicații

 

 

Lazăr Mariana

 

 

 

Ohîi  Maria     

II

8 - 13

2. Legislație aplicabilă în cazul copilului cu tulburări de limbaj

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Tulburările de limbaj și influența acestora asupra comportamentului și personalității copilului.

 • Tulburările de pronunţie /articulare;
 • Tulburările de ritm şi fluenţa vorbirii;
 • Tulburările limbajului scris-citit (dislexia, disgrafia);
 • Tulburările de dezvoltare a limbajului;
 • Tulburările de voce;
 • Tulburări ce afectează raţionamentul matematic si logic
  Terapia limbajului pentru copiii cu deficienţe de auz

Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor şi care nu sunt consecutive dizabilităţii mentale: autism / Sindrom Asperger, educaţie timpurie şi tratament în diferite cazuri de dizabilități

Teorie + aplicații + evaluare intermediara

IV

8 - 15

4. Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj. Arondarea școlilor la cabinetele logopedice. Programarea și înc

5. Rolul logopedului în școală. Obiectivele intervenției. Desfășurarea activităților la cabinet. Rezultatele așteptate eperea activităților.

6. Intervenția logopedică – corelarea cu activitățile din clasă și de acasă.

Monitorizarea implicării părinților în recuperarea- compensarea copilului cu tulburări de limbaj.

 7. Abordarea logopedică a copilului cu cerințe educaționale speciale integrat în școala de masă

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

 

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video)

Sustinere proiecte, portofolii:

1.Planificarea unei lecţii, pentru o clasa care are integrat copil cu CES și tulburări de limbaj.

2.Prezentarea schiței unei activități de consiliere a părinților în vederea continuării activităților logopedice și acasă.

 

2. Resurse umane

 • Lazăr Mariana - Centrul Judetean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
 • Ohîi  Maria    - Centrul Judetean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea