1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabili comisii proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ,responsabili ONG-uri sau asociatii participante la proiecte euroene

Justificarea ofertei: responsabilii comisiilor pentru proiecte europene,cat si reprezentantii asociatilor sau ONG-urilor implicate in proiectarea si derularea proiectelor europene trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența de a scrie si aplica proiecte.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.Proiectarea și managementul proiectelor europene;

2.Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;

3.Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european.

4.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

 

b. Planificarea modulelor tematice

 

MODULE TEMATICE

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

5h

2h

2h

1h

2. Implementarea proiectelor ERASMUS+

18h

12h

4h

2h

Evaluare

1 h

-

-

1h

Total

 

 

14h

6 h

4h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

 Prezentare proiecte europene si parteneriate strategice

Curs

 

 

Prof. Matei Marilena

Prof.Croitoru Roxana Elena

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Evaluare finală – 2 ore

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

14.30-15.30

 

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Realizarea analizei  unui proiect european.Metode de implementare si diseminare.

Prezentarea orală, teoretică și practică a unei etape de scriere cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

prof. Matei Marilena, Colegiul Energetic Rm. Valcea

prof.Croitoru Roxana Elena, inspector proiecte europene ISJ Valcea