1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare cu studii superioare

Justificarea ofertei: Amploarea fenomenului consumului și traficului de droguri la nivelul întregii societăți, numărul crescut de solicitări din partea populației privind serviciile de recuperare din dependența de substanțe psihoactive și codependență prin consiliere, psihoterapie, asistență medicală și socială, precum și necesitatea informării populației privind consecințele acestui fenomen.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Problematica dependenței;

2. Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;

3. Integrarea socială și educatională.

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Cunoștințe generale despre problematica dependenței

2

1

1

-

2. Substanțele și efectele lor. Legislație internă

4

1

3

-

3.  Evaluarea și consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență

6

2

3

1

4.  Comunicarea cu adolescenții.

6

2

3

1

5. Strategii de prevenire a consumului de droguri. Exemple de bune practici.

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

 c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8 - 16

Cunoștințe generale despre problematica dependenței

Substanțele și efectele lor

Legislație internă

curs

aplicatii

 Prof. Şandru Valeria

Prof. Georgescu Maria

Prof. Hoidrag Mihaela

2

8 - 16

Evaluarea și consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență

curs

aplicatii

evaluare

3

8 - 16

Comunicarea cu adolescenții.

Strategii de prevenire a consumului de droguri. Exemple de bune practici.

Evaluare finală

curs

aplicaţii

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea și interesul participanților, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (program de consiliere)

2. Resurse umane:

Prof. Georgescu Maria, coordonator CJAP,

Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD,

Prof. Hoidrag Mihaela, formator județean, Școala Diculești

Partener Hoidrag Traian, psiholog CPECA Vâlcea, formator județean