1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: În contextul necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesorii din învăţământul preuniversitar pentru a asigura eficienţa procesului educaţional.

Durata cursului: 24 ore.

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Strategii didactice specifice de integrare

4

1.5

2.5

-

2.Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

3

1

2

-

3. Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

3

1

2

-

4. Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

3

1

2

-

5. Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

3

1

2

-

6. Mijloace de învățământ adaptate cerințelor comunității

 

3

1

2

-

5. Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

 

3

1

2

-

Evaluare

2

-

-

2

Total

24

7.5

14.5

-

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

  • Asimilarea unor metode moderne de predare-învățare-evaluare
  • Aplicarea  metodelor moderne în practica şcolară pe baza cunoaşterii obiectivelor propuse;
  • Crearea unor abilități de comunicare prin intermediul cărora profesorii ameliorează relațiile intragrupale;
  • Capacitatea de a elabora metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

b. Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(6h)

8 – 10

Strategii didactice moderne

 

Curs

Aplicaţii

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

 

 

Prof. Roșu Călina Roxana Laura

 

 

 

Prof. Șandru Valeria

 

 

 

 

10.15- 12.15

Strategii didactice moderne

 

Aplicaţii

12.30 – 14.30

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

Curs

Aplicaţii

 

II

(6 h)

 

 

 

8 –  10

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

 Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

Curs

Aplicaţii

10.15- 12.15

 

Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme.

Aplicaţii

12.30-14.30

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

Evaluare

Curs

III

(6h)

8-10

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critic Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

Evaluare

10.15- 12.15

Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

12.30-14.30

Mijloace de învățământ

IV

(4 h)

8-10

Mijloace de învățământ

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

 

 

10.15- 12.15

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

V(2 h)

10- 12

EVALUARE - Proiectaţi o unitate de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie

 

 

 

c. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video.

Proiectarea unei unități de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie.

 

2. Resurse umane

Prof. Samoilă Daniela Mihaela, CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea

Prof. metodist Șandru Valeria, CCD

Prof. Roșu Călina Roxana Laura, ISJ