Acreditat prin OMEN nr. 4586/ 09.08.2017

 

 

Modul

Nr. total de ore

Nr. ore teorie

Nr. ore aplicații practice

Nr. ore evaluare

Modul 1

1. Platforma de învățare, metodologice de utilizare

5

(face-to-face și on-line)

2

(face-to-face și on-line)

2

(face-to-face și on-line/ muncă individuală și în echipă)

 

1

Modul 2

2. Aplicații practice JOBS la clasă

41

(face-to-face și on-line)

7

(face-to-face)

33

(on-line/ muncă individuală și în echipă)

1

 

3. Evaluare finală a participanților la curs

2 (face-to-face

-

-

2

(face-to-face)

 

Total

48

9

35

4

 

Plan de învățământ

Perioada

Nr ore total

Nr ore teorie

Nr. ore practică

Nr ore evaluare

Nr ore evaluare finală

Ziua 1

8

4

3

1

 

Ziua 2

8

5

2

1

 

Activitate pe platformă

24

 

 

 

 

Ziua 3

8

 

5

1

2

Total ore „față în față”

24

9

10

3

2

Ore program

Nr. credite

48

 

12

 

 

 

 

 

Modulul 1: Platforma de învățare, metodologie de utilizare, abordează următoarele teme: Învățarea online (Definiții ale învățării online; Avantaje si dezavantaje ale învățării online; Contexte de aplicare a învățării online), Instrumente și resurse pentru învățarea online (Conținut multimedia, clase virtuale, forum, biblioteci, teste, sarcini de lucru, wiki, blog, sondaje; Instrumente de creare de conținut online interactiv; Sisteme de management al învățării/ platforme de învățare); Programul de învățare JOBS – componenta online (Accesarea platformei, Actualizarea profilului personal, Navigarea în platformă, Structura programului, Structura sarcinii de lucru, Identificarea și descărcarea resurselor, Încărcarea sarcinilor de lucru,  Utilizarea calendarului online, adăugarea de evenimente private, Sistemul de suport tehnic, Abilități de învățare individuală, Planificarea timpului, Gestiunea spațiului, Factori care influențează motivația studiului online, Codul bunelor maniere pe net).

Modulul  2 - Aplicații practice JOBS la clasă cuprinde următoarele teme: Paradigmele centrării pe elev și pe rezultatele învățării (Centrarea pe elev, Diversitate și heterogenitate, Diferențiere, Abordarea centrată pe rezultatele învățării, Abordarea centrată pe competențe), Strategii activ-participative de instruire (Învățarea centrată pe sarcină și Învățarea prin cooperare/colaborativă), Evaluarea formativă şi oferirea de feedback (Evaluarea formativă

Feedback), Cariera si managementul carierei (Profesie și carieră pe axa angajat – angajator), Piata muncii (Înțelegerea pieței muncii și alegerea profesiei), Prezentarea Caietelor JOBS, Rezolvarea unor sarcinii de lucru.

 

Formatori: acreditați prin OMEN nr. 4586/ 09.08.2017