1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

Justificarea ofertei: învăţătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare: Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social,
  • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,
  • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,
  • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,
  • Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant,
  • Deschidere  faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum școlar

4h

1 h

3 h

-

2. Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

3 h

-

3. Cadrul metodologic al învățării

4h

1 h

3 h

-

4. Proiectarea instruirii

4 h

1 h

3 h

-

5. Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

1 h

4 h

1

Evaluare finală

2 h

-

-

2

Total

24 h

5 ore

16 h

3 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Obiectivele predării – învățării

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării

 

4.Proiectarea instruirii

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

 didactice

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa   și implicare

      Evaluare continuă care vizează acope-rirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, ne-voile de formare ca urmare a sesiunii, ana-liza punctelor slabe in vederea transfor-marii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

       Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Predișor Corina, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Aurelia