1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Justificarea ofertei: cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul argumentării, și, cu precădere, să gestioneze eficient situaţiile care presupun susţinerea sau apărarea unui punct de vedere, de a încerca să convingă interlocutorul/interlocutorii de adevărul spuselor lor, de a-i determina pe ceilalţi să acţioneze într-un anumit fel. În acelaşi timp, să fie în măsură să evalueze raţionamentele partenerului/ partenerilor de dialog, fie ei profesori sau elevi, şi să decidă dacă aderă sau nu la afirmaţiile sau poziţiile sale/lor. Cu alte cuvinte, argumentarea face parte din existența cotidiană, fiind o necesitate în învățământul modern.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CNI Matei Basarab, Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

  • Competențe vizate:
  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional.
  • Eficientizarea demersului didactic prin intermediul tehnicilor argumentative moderne.
  • Conștientizarea rolului și a importanței argumentelor.
  • Dobândirea unor mecanisme psihice care să permită modificarea dispoziţiei interioare a destinatarului, schimbarea convingerilor, credinţelor, acţiunilor, reprezentărilor sale.
  • Planificarea modulelor tematice

Nr.

Crt.

Modul

Nr. ore

1.

 Preambul teoretic. Tipuri particulare de subînțelesuri

3h

2.

Argumente.Nonargumente.Contraargumente

3h

3.

Structuri argumentative

3h

4.

 Conectori argumentativi

3h

5.

Strategii argumentative

3h

6.

Argumentarea ca act de limbaj

3h

7.

 Textul argumentativ

2 h

 

Evaluare finală

2 h

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

 

 

 

Ziua    I

9.00-10.00

Preambul teoretic. Tipuri particulare de subînțelesuri

Curs

10.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

9.00-10.00

Argumente.Nonargumente.Contraargumente

Curs

10.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

9.00-10.00

Structuri argumentative

Curs

10.00-11.30

Aplicații

 

 

 

Ziua    II

11.30-12.00

Evaluare

9.00-10.00

Conectori argumentativi

Curs

10.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

9.00-10.00

Strategii argumentative

Curs

10.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

 

 

Ziua    III

9.00-10.00

Argumentarea ca act de limbaj

Curs

10.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

9.00-10.00

Textul argumentativ

Curs

10.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

Ziua    IV

 

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicații

Evaluare finală

prezență și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanților, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezență activă, lucrul în echipă, investigații practice.

Alcătuirea unui portofoliu personal care va cuprinde o prezentare PowerPoint având drept scop detalierea unei metode argumentative aplicate în procesul didactic.

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Croitoru Elena Roxana, profesor discipline economice, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Samoilă Daniela Mihaela, professor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  profesor Vețeleanu Alina –Nicoleta,  profesor limba franceză,  director,  grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-profesor Mihăilescu Alina,  profesor limba română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia