1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Înţelegerea şi aplicarea conceptului de educaţie antreprenorială este important atât pentru cadrele didactice dar mai ales pentru elevi. Spiritul antreprenorial și abilitățile manageriale sunt importante în actualul context socio – economic.

Durata: 24 ore    

Locul de desfășurare: CNI Matei Basarab, Colegiul Economic Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor economice, personale şi publice, în contextul unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic
  • Realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea unor portofolii  pentru exersarea competenţelor de întreprinzător, utilizarea calculatorului (a softului educaţional şi internetului) în exerciţii de simulare a procesul de predare-învăţare-evaluare
  • Operarea cu diferite alternative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese care pot contribui la dezvoltarea unui comportament competitiv şi raţional în utilizarea resurselor proprii
  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/ social.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Specificul educaţiei financiare

6

2

4

-

2. Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

8

2

5

1

3. Firme de exercițiu

8

2

5

1

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

6

14

4

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8,00-14,00

1. Specificul educaţiei financiare

curs

aplicatii

Prof. Şandru Valeria

Prof. Din Maria Andreea

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

2

8,00-16,00

2. Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

curs

aplicatii

3

8,00-16,00

3. Firma de exercițiu

curs

aplicaţii

4

10.00-14,00

Evaluare finală

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video).

Portofoliu (o temă la alegere)

– Realizarea  unei firme de exercițiu

        

  2. Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- Prof. Din Maria Andreea,  director, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Aurelia