Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Formarea iniţială a cadrelor didactice  nu asigură o pregătire metodică  şi socio-profesională necesară unei integrări eficiente în cariera didactică. Această situaţie generează dificultăţi  în toate fazele de exercitare a profesiei didactice: proiectare/întocmire de  documente, managementul clasei, predare, evaluare. Beneficiile interacţiunii cu profesorul mentor sunt: optimizarea activităţii  profesorului  prin supervizare, remedierea deficienţelor în procesul de predare – evaluare-comunicare, îmbunatăţirea relaţiilor la nivelul organizaţiei.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului:

SCOP Prin programul “Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învățământul preuniversitar”, se urmăreşte  furnizarea de competenţe necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de mentori în vederea realizării predării şi evaluării cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Obiective:

  • Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de mentorat la înalte standarde de calitate;
  • Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului profesorului mentor;
  • Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de mentorat  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

  • Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;
  • Proiectarea conținuturilor specific activităților de mentorat;
  • Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practice;
  • Proiectarea evaluării activităților de mentorat.
  • Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

a) Comunicarea mentor-debutant – 16 h

b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 13 h

c) Profesorul mentor- rolul şi importanţa activităţii de mentorat – 19 h

d) Utilizarea noilor tehnologii în mentorat – 10 h

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant