1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: metodiști ISJ, conform deciziei ISJ Vâlcea

Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare/ ocupare a posturilor vacante

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CCD Vâlcea, Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm.Vâlcea, CN Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

- Cunoașterea instrumentelor utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă;

- Aplicarea instrumentelor utilizate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale;

- Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

 

b. Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

1. Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

4

2.

2. Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

4

3.

3. Specificul activității de predare- învățare – evaluare

5

4.

4. Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

5

5

5. Elemente de deontologie profesională

4

 

Evaluare finală

2

 

Total

24

 

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 9

1. Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

2. Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

Curs

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

3. Specificul activității de predare- învățare – evaluare

4. Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

Curs

9 – 14

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

Aplicații

III (6 h)

8 – 9

4. Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

5. Elemente de deontologie profesională

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE: completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

 

a. Formatori implicați:

- prof. Apostol Doinița, profesor fizică, inspector DRU ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, socio-umane, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

 

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Ciobanu Dumitru