1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Justificarea ofertei: idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane și dezvoltarea personală și profesională și în evoluția în carieră. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă activități care au ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei modulare.

Durata : 24 ore

Locul de desfășurare: Școala Gimnazială Nr. 10 Rm.Vâlcea

Competenţe vizate:

  • Definitivarea în învățământ;
  • Evoluția în carieră prin obținerea gradelor didactice II și I;
  • Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic;
  • Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

Planificarea modulelor:

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Informarea privind cariera - 4 ore;

4

2.

Consilierea și educarea (pentru carieră) - 4 ore;

4

3.

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice - 4 ore;

4

4.

Planul de dezvoltare profesională - 5 ore;

4

5.

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională - 5 ore;

4

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

  1. – 9
  1. Informarea privind cariera
  2. Consilierea și educarea (pentru carieră)

Curs

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

4. Planul de dezvoltare profesională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(5 h)

8 – 10

5. Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi videoproiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

și implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific: ”Planul de carieră”

 

2. Resurse umane:

-   Prof. Apostol Doinița, inspector școlar DRU, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

-   Prof. Stroescu Laura, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru