Curriculum-ul programului

Public țintă vizat: Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar vâlcean

Justificare: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi interactive și colaborative ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor informatice necesare dezvoltării și promovării resurselor educaționale digitale în mediul online, contribuind astfel în mod direct la creșterea calității actului didactic și a prestigiului instituțiilor școlare vâlcene în comunitate.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea

Competențe vizate:

1.   Integrarea instrumentelor TIC în activitatea de la clasă. Îmbunătățirea practicilor și metodelor de predare.

2.   Crearea de conținut educațional digital – cerințe didactice și pedagogice, proiectare și implementare, evaluarea produsului digital.

3.   Evaluarea diferențiată a elevilor prin utilizarea tehnologiilor informatice.

4.   Utilizarea TIC, a resurselor educaționale publice și a tehnologiilor web 2.0 în promovarea activitățile curriculare și extracurriculare în mediul online.

 

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Integrarea eficientă a  TIC în activitatea didactică

6

2.

Profesorul și elevul, creatori de conținut digital

6

3.

Evaluare diferențiată prin TIC

6

4.

Promovarea activităților curriculare și extracurriculare în mediul online

4

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 10

Integrarea eficientă a  TIC în activitatea didactică

Curs

10 - 14

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Profesorul și elevul, creatori de conținut digital

Curs

10 – 14

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Evaluare diferențiată prin TIC

Curs

10 – 14

Aplicaţii

IV (4h)

8 – 10

Promovarea activităților curriculare și extracurriculare în mediul online

Curs

10 – 12

Aplicaţii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finala

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

 - Ochia Florin, informatică, grad didactic I; grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Ochia Mădălina, Fizică, grad didactic I; grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Mărgărita Elena - Antoanela, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): prof. Șandru Valeria