1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Vâlcea

Justificare:  Cursul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.  De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

• cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;

• aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;

• utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;

• dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Profesorul mentor şi profesorul debutant – ipostaze,semnificații, dialoguri profesionale

6

2.

Mentoratul și problematica sa actuală

6

3.

Proiectarea și implementarea programului de mentorat

6

4.

Instrumente specifice activităţii mentorului

4

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 10

Profesorul mentor şi profesorul debutant – ipostaze,semnificații, dialoguri profesionale

Curs

10 - 14

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Mentoratul și problematica sa actuală

Curs

10 – 14

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Proiectarea și implementarea programului de mentorat

Curs

10 – 14

Aplicaţii

IV (4h)

8 – 10

Instrumente specifice activităţii mentorului

Curs

10 – 12

Aplicaţii

IV (2h)

9 - 11

 

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare Aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Ochia Florin, profesor informatică, grad didactic I; grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- prof. Ochia Mădălina, director, profesor fizică, grad didactic I; certificat formator

- prof. Mărgărita Antoanela, consilier școlar, inspector școlar, gradul didactic I;  certificat formator

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria