1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei:  Orice schimbare și orice reformă în educație nu se poate realiza fără o analiză a aspectelor culturale și fără a le lua în considerare ca parte integrantă a mediului educațional. Actualul program de formare vă propune identificarea aspectelor de management administrativ care să aducă un plus de valoare unităţii de învăţământ în care activaţi.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Nicolae Pleșoianu Râmnicu Vâlcea, CCD Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- abilitatea de a folosi tehnici de managent a calității specifice instituțiilor de învățământ

- elaborarea de strategii eficiente pentru proiectele educaţionale.

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.

- aplicarea deontologiei profesionale pentru organizaţia şcolară.

b. Planificarea modulelor tematice:

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Dezvoltare instituțională

2 h

1 h

1 h

-

2. Structuri organizatorice specifice

3 h

1 h

2 h

-

3. Metode si tehnici de management

4 h

1 h

2 h

1 h

4. Managementul prin obiective

4 h

2 h

2 h

-

5. Managementul prin buget şi proiecte

4 h

2 h

2 h

-

6. Managementul organizației școlare

5 h

2 h

2 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

9 h

11 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 9

1. Dezvoltare instituțională

 

2. Structuri organizatorice specifice

Curs

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Metode si tehnici de management

 

4. Managementul prin obiective

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV(8 h)

8 – 10

5.  Managementul prin buget şi proiecte

 

6. Managementul organizației școlare

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

planul operațional

 

2. Resurse umane:

- Prof. Bică Andra, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dobrete Adina Florentina, profesor discipline economice, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Luca Adrian, director CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru