1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: În contextul necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesorii din învăţământul preuniversitar pentru a asigura eficienţa procesului educaţional.

Durata cursului: 24 ore.

Locul de desfășurare a programului: Liceul Gheorghe Surdu Brezoi, CN Gib Mihăescu Drăgășani, CN Mircea cel Bătrân

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- Asimilarea unor metode moderne de predare-învățare-evaluare

- Aplicareametodelor moderne în practica şcolară pe baza cunoaşterii obiectivelor propuse;

- Capacitatea de a elabora metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

Planificarea pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Strategii didactice specifice de integrare

4

2.

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

3

3.

Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

3

4.

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

3

5.

Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

3

6.

Mijloace de învățământ adaptate cerințelor comunității

3

7.

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

3

8

Evaluare

2

 

Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I

(6h)

8 – 10

Strategii didactice moderne

 

Curs

Aplicaţii

10.15- 12.15

Strategii didactice moderne

 

Aplicaţii

12.30 – 14.00

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

Curs

Aplicaţii

 

II

(6 h)

 

 

 

8 –  10

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

 Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

Curs

Aplicaţii

10.15- 12.15

 

Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme.

Aplicaţii

12.30-14.00

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

Curs

Aplicații

III

(6h)

8-10

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critic Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

Curs

Aplicații

10.15- 12.15

Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

12.30-14.00

Mijloace de învățământ

IV

(4 h)

8-10

Mijloace de învățământ

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

Curs

 

 

Aplicații

10.15- 12.00

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

V(2 h)

10- 12

EVALUARE

Evaluare

 

c. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video.

Proiectarea unei unități de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie.

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

-Prof. Samoilă Daniela Mihaela, istorie, inspector, gr. I, certifict ANPC formator

- prof. Șandru Valeria – profesor metodist CCD, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-Prof. Purice Corina, istorie, gr. I, certificat ANPC formator

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru