Public-țintă vizat: Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

Justificare:  Este conform cu cerinţele UE privind cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi formare profesională.  

Durata: 30 ore

Curriculum-ul programului:

Competente  vizate:

- pregatirea formarii

- realizarea activitatilor de formare

- evaluarea participantilor la formare

- marketing-ul formarii

- proiectarea programelor de formare

- organizarea programelor si a stagiilor de formare

- evaluarea,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare

- aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

Planificarea pe stagii / module tematice:        

• Pregatirea formarii

• Realizarea activitatilor de formare

• Evaluarea participantilor la formare

• Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

• Marketing-ul formarii

• Proiectarea programelor de formare

• Organizarea programelor si a stagiilor de formare

• Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Modalități de evaluare a cursanților:

Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica sub forma unui portofoliu, pe o tema data de catre formator.

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria