Public-țintă vizat: personal didactic de predare

Justificare: Programul de formare propus concordă cu politicile în managementul educațional preuniversitar, solicitate de Ministerul Educației.

Prin O.M.E.N. nr. 4887/26.08.2013 a fost aprobată programa școlară pentru disciplina opțională Educație financiară, curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar, concepută din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om și societate, Matematică și Științele naturii.

Prin studiul disciplinei Educație financiare se are în vedere : sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor și bancilor, formarea unor capacități de explorare/investigare a fenomenului bancar, formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a unor mijloace și tehnici bancare, identificarea intereselor proprii și a unor mijloace de economisire și gestionare a banilor.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin educaţie financiară pentru o şcoală modernă.

Obiective generale:

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel de școală, a unor activități de educare financiară a elevilor pentru o școală modernă;

O.2.Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru domeniul financiar-bancar ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate modernă;

O.3. Utilizarea educației financiare pentru facilitarea incluziunii financiare în scopul creării unei piețe integrate a serviciilor la nivel comunitar, accesibilă pentru toți cetățenii statelor membre Uniunii Europene;

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj financiar;

C.2.     Analizarea comparativă a bugetului personal/de familie și instituțional;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice fenomenului bancar în diferite contexte;

C.4.     Analizarea unor situații în care banii pot fi investiţi;

C.5.  Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor probleme financiare.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:          

MODULUL I. Evoluția banilor în istorie. Monede din alte țări. Moneda națională. – 11 ore

MODULUL II. Bugetul – 11 ore

MODULUL III. Băncile și activitatea bancară – 12 ore

MODULUL IV. Valoarea banilor. Schimburi și investiții – 12 ore

MODULUL V. Activități de tip proiect pe probleme cu conținut financiar – 13 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria