1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare îşi propune:

-să optimizeze activitatea educativă sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculum-ului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, până la sporirea valenţelor sale formative;

-să se aprofundeze elementele fundamentale ale spiritualităţii româneşti prin facilitarea integrării valorice a acestora;

-să se constientizeze importanţa cunoaşterii propriilor valori religioase, extinse într-un perimetru spiritual bine delimitat;

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Asigurarea fundamentelor necesare pentru realizarea unui curs opţional.

2. Însuşirea  cunoştintelor despre spiritualitatea românească.

3. Dezvoltarea trăirii duhovniceşti la preșcolari.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Specificul educaţiei moral-religioase în învăţământul preșcolar:

Scop, obiective şi principii

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Educaţia moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul preșcolar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Opţional de educaţie moral-religioasă în învăţământul preșcolar

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning specifice educației timpurii

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

 

 

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Specificul educaţiei moral-religioase în învăţământul preșcolar:

Scop, obiective şi principii

Educaţia moral-religioasă ca opţional în învăţământul preşcolar; mijloace didactice şi proiectare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate în învăţământul preșcolar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Opţional de educaţie moral-religioasă în învăţământul preșcolar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning specifice educației timpurii

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea unui eseu despre importanţa educaţiei moral-religioase în învăţământul românesc.

2. Realizarea unui opţional cu tematică moral religioasă, destinat învăţământului preșcolar.

3. Prezentarea unei aplicații online specifice educației timpurii.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

Prof. Laura Lăcraru, inspector școlar ISJ Vâlcea

Prof. Daniela Ionescu, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Rm. Vâlcea, metodist, grad didactic I;

Prof. Ruxandra Boncan, Seminarul Teologic "Sf. Nicolae", Rm.Vâlcea, metodist, grad didactic I;

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia