1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Înţelegerea şi aplicarea conceptului de educaţie antreprenorială este important atât pentru cadrele didactice dar mai ales pentru elevi. Spiritul antreprenorial și abilitățile manageriale sunt importante în actualul context socio – economic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor economice, personale şi publice, în contextul unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic

2. Realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea unor portofolii  pentru exersarea competenţelor de întreprinzător, utilizarea calculatorului (a softului educaţional şi internetului) în exerciţii de simulare a procesul de predare-învăţare-evaluare

3. Operarea cu diferite alternative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese care pot contribui la dezvoltarea unui comportament competitiv şi raţional în utilizarea resurselor proprii

b. Forma de organizare a programului: webinarii față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Jamboard, Wordwall, WordArt, Google Docs, Kahoot, Padlet

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Delimitări conceptuale ale terminologiei specifice educației financiare și antreprenoriale

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Firme de exercițiu

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Portretul profesorul antreprenor

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Delimitări conceptuale ale terminologiei specifice educației financiare și antreprenoriale

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Firme de exercițiu

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Portretul profesorul antreprenor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unei ”Firme de exercițiu”

2. Prezentarea unei aplicații online pentru utilizarea în secvența de evaluare la clasa online.

3. Elaboraea unei fișe de activități specifice aplicațiilor financiare de la clasă.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:    

- prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria –prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, profesor de Economie și Educație Antreprenorială, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Din Maria Andreea – Funcția: prof. Învățământ primar, Școala Gimnazială Anton Pann, specializare: învățător, limba engleză și socilogie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC( CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia