Începând cu sfârșitul lunii septembrier încep activitățile unei noi serii în cadrul programului de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Conditia obligatorie este sa aveti gradul DEFINITIV și sa aveti ore de predare la clase de nivel gimnazial cu precădere la disciplinele Limba franceză, Chimie, TIC, Educație socială, Educație Tehnologică, Arte, Educație fizică și sport. 

Link formular înscriere click AICI . Inscrierea se face pana pe data de 22.09.2021.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

Documente necesare inscrierii:

  Adresa_directori_Sept_2021.PDF 

  ANEXA 1_Cerere de inscriere_ianuarie 2021.doc 

  ANEXA 3_Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal_ianuarie 2021.doc 

  ANEXA 5_Declaratie pe propria raspundere_ianuarie 2021.doc 

  ANEXA 8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților_sectiunea A_ianuarie 2021.docx 

  Model_adeverinta.doc