Conform Art. 2 , punct 3 și 4 din Ordinul MEC nr 4862/08.07.2020, Casa Corpului Didactic Vâlcea realizează o analiză de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice, în vederea continuării organizării unor programe de formare și instruire. Vă solicităm să completați chestionarul următor AICI.