Ordin acreditare OMEN nr. 4737/10.05.2019

Perioadă acreditare 5 ani (2019 – 2024)

Categorie program 1

Tip de competențe: 1.a;

Domeniu tematic:3

Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul gimnazial

Scop: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice (ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități, atitudini) de a promova practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum la nivel gimnazial

Nr. credite 30 CPT 6

Nr. ore formare 120

Tip formare Blended Learning

Competenţe vizate

1. Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat

2. Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune

3. Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei

Titlurile modulelor / număr de ore asociate

I. I. Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare /28 ore

II. Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar/ gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii /60 ore

III. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului national /28 ore

Evaluare finală: 4 ore

Formatori: prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia, prof. Bălăceanu Gabriela, prof. Diaconescu Cristina, prof. Pleșea Adina Cristina, prof. Diaconescu Armășescu Claudia, prof. Militaru Magdalena, prof. Zaharioiu Ioana, prof. Udrea Mihaela, prof. Marin – Badea Laurențiu, prof. Buican Rodica, prof. Georgescu Florina Doina Ramona, prof. Dobrete Adina Florentina, prof. Gavrișiu Iuliana Claudia, prof. Manda Mihai, prof. Lăcraru Laura Marilena, prof. Haller Antonia Elisabeta, prof. Zamfir Adrian

Înscriere: Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale

Coordonator program: director CCD Luca Adrian