1. Criterii curriculare:

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar  

Justificarea ofertei: Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2021 - 2022, în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Planificarea și proiectarea demersului didactic specific activtății clasei pregătitoare;

- dezvoltarea competențelor de management al procesului de predare-învățare-evaluare specific clasei pregătitoare;

- dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare cu elevii;

- dezvoltarea competențelor de evaluare pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Integrarea curriculară şi curriculumul integrat

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Proiectarea şi definirea competenţelor

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Proiectarea integrată la clasa pregătitoare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Specificul strategiilor predării integrate

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Strategii și metode de predare integrată

4 (online mixt)

1 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare

4 (online mixt)

1 (webinar față în față)

3 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Integrarea curriculară şi curriculumul integrat

Proiectarea şi definirea competenţelor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Proiectarea integrată la clasa pregătitoare

Specificul strategiilor predării integrate

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Strategii și metode de predare integrată

Strategii și metode de predare integrată

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Proiectarea integratǎ a unei unități de învățare.

2. Realizarea unui proiect integrat

 

2.    Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Buleteanu Maria, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator CRED

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria