1.Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Analizarea specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei.

2. Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

3. Aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală în orientarea în carieră.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dirigintele – atribuții și responsabilități

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Cadrul legislativ al profesiei

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Organizarea activităţii de dirigenție

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dirigintele – atribuții și responsabilități

Cadrul legislativ al profesiei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Organizarea activităţii de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Plan de lecție personalizat (activitate online, webinar)

2. Fișa de activități pentru online (lectorate cu părinții, activități nonformale)

3. Avantajele comunicării online cu părinții și elevii – eseu.

2. Resurse umane

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Nicula Cristina Florentina, psihologie/ consilier școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru