1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Consolidarea cunoştinţelor privind Drepturile Omului şi Educaţia pentru Drepturile Omului

2. Identificarea paşilor necesari pentru dezvoltarea unui program de Drepturile Omului;

3. Exersarea abilităţilor de planificare a programelor de Drepturile Omului;

4. Creşterea competenţelor în evaluarea programelor de Drepturile Omului;

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Drepturile copilului

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

Programe pentru dezvoltarea  EDO

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Promovarea drepturilor omului

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

Drepturile copilului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

Programe pentru dezvoltarea  EDO

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Promovarea drepturilor omului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Studiu de caz pe tema Educație pentru drepturile omului

2. Proiectul didactic al unei activități realizate în scopul apărării și promovării drepturilor omului.

3. Aplicație online pentru o secvența de lecție (RED – drepturile omului)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru