1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în conformitate cu competenţele europene şi metodele moderne prezentate;

2. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

3. Utilizarea unor mijloace moderne (laptop, video-proiector, flipchart) şi a platformelor educaţionale în derularea procesului instructiv-educativ;

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: Classroom, Zoom, Jamboard, Forms etc.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Metode alternative de evaluare

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Metode alternative de evaluare

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul cursului.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- prof. Bălăceanu Elena Gabriela – profesor limba şi literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Stanca Mariana Lelia – profesor limba şi literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – profesor limba şi literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria