1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:  cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Tot mai mult sistemul de învățământ se adaptează nevoilor reale ale elevilor și societății, astfel încât este tot mai necesară o abordare flexibilă și creativă a relațiilor dintre cadrele didactice –elevi-părinți, adaptată inclusiv școlii online. Pregătirea teoretică cadrelor didactice pentru concursuri și examene trebuie însoțită și de o activitate practică bazată pe acumularea de experiență consistentă și utilă și după susținerea examenelor. Comunicarea didactică de exemplu, are numeroase structuri teoretice, existând o abundentă literatură în domeniu, însă este nevoie și de exersarea practică, de identificarea unui stil personal de comunicare și de operare cu mecanisme adaptative la variate situații întâlnite la nivelul clasei de elevi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • promovarea politicilor educaţionale fundamentate pe legislaţia specifică.

-  aplicarea strategiilor necesare optimizării şi modernizării managementului clasei de elevi prin promovarea metodelor şi tehnicilor moderne de instruire

-     comunicarea şi relaţionarea profesională cu elevii și familiile acestora

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Rolul și locul managementului clasei

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Abilitățile cognitive și noncognitive

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Strategii de lucru cu elevii și cu părinții

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Comunicarea didactica

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Activități practice de dezvoltare  a abilităților cognitive/ noncognitive

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Rolul și locul managementului clasei

Abilitățile cognitive și noncognitive

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Strategii de lucru cu elevii și cu părinții

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Comunicarea didactica

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Activități practice de dezvoltare  a abilităților cognitive/ noncognitive

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

Descrierea unei program de  dezvoltare a abilităților de viață la clasa / disciplina predată ce poate fi aplicat atât față în față, cât și online

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- prof. Predișor Daniela, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Mosor Ana Maria, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Tomescu Elena, psihologie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria