1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar , personal auxiliar

Justificarea ofertei:

Înţelegerea şi aplicarea conceptului de educaţie antreprenorială este important atât pentru cadrele didactice dar mai ales pentru elevi. Spiritul antreprenorial și abilitățile manageriale sunt importante în actualul context socio – economic. Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Utilizarea metodelor participative, creativ - interactive în procesul de învățare.

2. Identificarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

3. Dezvoltarea comportamentului competitiv şi rational, promovarea imaginii profesionale.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Delimitări conceptuale ale terminologiei specifice educației financiare și antreprenoriale

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Firme de exercițiu. Portretul profesorul antreprenor

 

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Tema 1 Delimitări conceptuale ale terminologiei specifice educației financiare și antreprenoriale

Tema 2 Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 3 Firme de exercițiu. Portretul profesorul antreprenor

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

Tema 4 Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 5 Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unei ”Firme de exercițiu” ținând cont de specificul clasei de aplicație și de particularitățile de vârstă ale elevilor.

2. Prezentarea unei aplicații online pentru utilizarea în secvența de evaluare la clasa online.

3. Elaboraea unei fișe de activități specifice aplicațiilor financiare de la clasă.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:   

- prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Şandru Valeria – profesor metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, profesor economie, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Din Maria Andreea – profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Anton Pann, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC( CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru