1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Orice schimbare și orice reformă în educație nu se poate realiza fără o analiză a aspectelor culturale și fără a le lua în considerare ca parte integrantă a mediului educațional. Actualul program de formare vă propune identificarea aspectelor de management administrativ care să aducă un plus de valoare unităţii de învăţământ în care activaţi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- abilitatea de a folosi tehnici de managent a calității specifice instituțiilor de învățământ

- elaborarea de strategii eficiente pentru proiectele educaţionale.

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.

- aplicarea deontologiei profesionale pentru organizaţia şcolară.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dezvoltare instituțională

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Structuri organizatorice specifice

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode si tehnici de management

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Managementul prin obiective

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Managementul prin buget şi proiecte

 

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dezvoltare instituțională

Structuri organizatorice specifice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode si tehnici de management

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Managementul prin obiective

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Managementul prin buget şi proiecte

 

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: planul operațional, PDI/ PAS

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- Prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Toma Mirela, inspector școlar general adjunct, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Ciocan Vetuța, inspector școlar general adjunct, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Luca Adrian, director CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana