1.Criterii curriculare

Public - țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Programul de formare îşi propune să realizeze familiarizarea cadrelor didactice cu domeniul pedagogiilor alternative.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- Utilizarea unor strategii didactice alternative în scopul diferenţierii şi individualizării demersurilor didactice şi adaptării metodelor la nivelul clasei/ șolarului;

- Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice alternative în proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de vârstă;

- Elaborarea de proiecte educaţionale în vederea optimizării procesului didactic.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

Tipuri de aplicații folosite: zoom

d. Planificarea modulelor tematice

 

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Strategii didactice utilizate în sistemul Maria Montessori

4 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

3(webinar față în față)

-

Tema 3 Strategii didactice utilizate în pedagogia Waldorf, Step by Step

6 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

4(webinar față în față)

-

Tema 4 Strategii didactice utilizate în pedagogia Freinet

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Strategii didactice utilizate în pedagogia Waldorf

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Strategii didactice utilizate în pedagogia Step by Step

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Strategii didactice utilizate în sistemul Maria Montessori

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Strategii didactice utilizate în pedagogia curativă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Strategii didactice utilizate în sistemul Freinet

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unui proiect educațional în care sunt incluse strategii didactice alternative;

2. Realizarea unei hărți cnceptuale a unei alternative edcaționale (la alegere)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi: 

- prof. Calotă Ionel Adrian, prof. învățământ primar, grad didactic I, inspector școlar, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- prof. Calotă Elena Daniela, prof.psih.dr, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

b. Coordonatorul programului profesor metodist Șandru Valeria