1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE IN SISTEMUL EDUCATIONAL ROMANESC– 15 credite;

·         Public-țintă vizat

- personal didactic din învățământul preuniversitar;

- personal didactic auxiliar (bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, laborant, tehnician, pedagog școlar, instructor de educație extrașcolară, asistent social, corepetitor, mediator școlar, secretar, administrator financiar (contabil), instructor-animator, administrator de patrimoniu

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Programul de formare va contribui la dezvoltarea și modernizarea sistemului preuniversitar de educație și formare profesională în raport cu nevoile elevilor si a  societății.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60 h

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

- Scopul general al programului este acela de a evidenția importanța formării unei culturi antreprenoriale în rândul personalului didactic pe care să o transmită mai departe elevilor.

Obiective:

O.1. Crearea unei baze de cunoștințe teoretice macroeconomice

O.2. Înțelegerea mecanismelor și dinamicii economice ale întreprinderii

O.3. Familiarizarea cu procesul de înființare a unei firme

O.4. Identificarea diverselor particularități ale didacticii antreprenoriale

O.5. Studierea instrumentelor și metodologiilor folosite în formarea culturii antreprenoriale

O.6. Formarea unor competențe de aplicare a culturii antreprenoriale în mod transversal,

în domenii variate

O.7. Pregătirea elevilor pentru carieră

Competenţe vizate:

C.1. Înțelegerea și folosirea noțiunilor de bază referitoare la sistemul macroeconomic și la economia întreprinderii

C.2. Cunoașterea componentelor și realizarea unui plan de afaceri

C.3. Folosirea instrumentelor și metodologiilor didacticii antreprenoriale în cadrul procesului educațional

C.4. Folosirea noilor tehnologii în cadrul predării educației antreprenoriale

C.5. Capacitatea de a crea și consolida cultura antreprenorială în cadrul procesului educațional

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

Modulul I. Noțiuni de macroeconomie (13h)

Modulul II. Teoria întreprinderii și aspecte microeconomice practice (13h)

Modulul III. Particularități ale didacticii antreprenoriale (19 h)

Modulul IV. Educație antreprenorială pentru carieră (13h)

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei