Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

Activitățile se desfășoară lunar, pentru a dezbate și pune în practică OME Nr. 4224/06.07.2022 Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă

a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Activitățile organizate de CCD în mediu online, webinarii față în față sau prin întâlniri de lucru, format față în față, cu profesorii formatori ai CCD Vâlcea și cu responsabilii cu Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică - CMDFCD, cu atribuții prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ - ROFUIP.

Activități:

       septembrie 2022:

-          Raportarea și analiza activităților din anul școlar 2021/ 2022, ședință de lucru;

-          Analiza de nevoi pentru anul școlar 2022/ 2023, colectarea datelor din teritoriu;

-          Planul managerial al CCD pentru anul școlar 2022/ 2023, compartiment programe/ proeicte CCD;

-          Oferta de formare pentru anul școlar 2022/ 2023, profesori metodiști și formatori;

       octombrie 2022:

-          organizarea și desfășurarea programelor de formare acreditate din cadrul proiectelor Ministerului Educației: ”Manager CRED”, ”RED CRED”, și ”PROF III” și ”PROF IV”;

-          elaborarea instrumentelor de lucru din cadrul cursurilor și programelor de formare;

-          revizuirea procedurilor operaționale pe compartimentele de formare/ perfecționare;

       noiembrie 2022:

-          diseminarea Ofertei  CCD Vâlcea în teritoriu;

-          înscrierea la cursurile de formare din Oferta CCD Vâlcea;

       decembrie 2022:

ședințe de lucru cu

-          formatorii;

-          responsabilii cu CDI;

-          responsabilii cu Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică – CMDFCD;

       ianuarie 2023:

-         organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții;

       februarie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       martie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       aprilie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       mai 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       iunie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

      iulie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

    august 2023:

-          Raportarea și analiza activităților din anul școlar 2022/ 2023, ședință de lucru;

-          Analiza impactului programelor de formare și a activitiăților de formare/ informare pentru anul școlar 2022/ 2023, colectarea datelor din teritoriu.

Responsabili: director CCD, profesori metodiști