1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învățământul primar

Justificarea ofertei: învăţătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-          Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,

-          Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,

-          Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,

-          Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1  Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Curriculum școlar. Obiectivele predării – învățării - evaluării

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Cadrul metodologic al învățării

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Evaluarea si reglarea activității didactice

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Proiectarea instruirii. Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru. Noțiuni științifice privind didactica specialității.

Tema 2 Curriculum școlar. Obiectivele predării – învățării - evaluării

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 3 Cadrul metodologic al învățării

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Tema 4 Evaluarea si reglarea activității didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 5 Proiectarea instruirii. Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

 Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

  

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unui opțional integrat la nivelul ariei curriculare.

2. Elaborarea unui test sumativ cu specificarea itemilor de evaluare și a baremului de notare.

 

2. Resurse umane

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ceaușoglu Eleonora Anelice, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana