Colaborari cu specialişti/experţi, atât din cadrul instituţiilor furnizoare de pregatire initială (universităţi, colegii, licee), cât şi a celor de formare continuă – instituţii/organizaţii acreditate de Ministerul Educaţiei Nationale prin Directia Generală Management, Resurse Umane si Retea Scolara.

Relaţii de parteneriat cu instituţtii de învatamânt de toate gradele, institute de cercetare ştiinţtifică, societaţi ştiinţifice profesionale, biblioteci, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate, persoane fizice/juridice, atribuţii în domeniul învăţământului, educaţiei şi cercetării.