Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 își mărește echipa.

Partenerul nostru în proiect, Unitatea de Cercetare în Educație – CNPEE, a lansat un apel de selecție pentru ocuparea unui număr de 115 posturi de  experți disciplină – realizare ghiduri.

Mai multe informații găsiți accesând link-ul: https://bit.ly/2MjuDSL          

Vă puteți depune dosarul și online, până la data de 8 februarie, ora 14.00 prin completarea acestui formular: http://bit.ly/38xfNRs

În cadrul proiectului CRED, urmează să fie elaborate 18 ghiduri metodologice:

  • La nivelul învățământului primar - ghiduri pentru discipline de studiu, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Arte și Tehnologii, Consiliere și orientare.
  • La nivelul învățământului gimnazial - ghiduri pentru discipline, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte, Educație fizică, sport și sănătate, Tehnologii, Consiliere și orientare.
  • La nivelul învățământului primar și gimnazial - un ghid metodologic pentru Limbi moderne .
  • Ghiduri care susțin aplicarea curriculumului pe trasee educaționale specifice, prevăzute de Curriculumul național: un ghid metodologic privind aplicarea programelor școlare pentru discipline specifice învățământului în limba minorităților naționale (învățământ primar și gimnazial); două ghiduri pentru Programul „A doua șansă” (învățământul primar și secundar inferior).
  • Un ghid privind managementul curriculumului la nivel de școală.