Noutăți an școlar 2023-2024

În data de 29.09.2023, orele 1300-1700, Casa Corpului Didactic Vâlcea în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, a găzduit în cadrul Proiectului CRED, workshop-ul cu tema ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”. Au participat experți și formatori, cadre didactice din învățământul primar, reprezentanți de asociații și organisme non-guvernamentale.

Activitatea a cuprins o sesiune în plen, de prezentare a proiectului CRED și a dimensiunilor sale de intervenție, a principalelor rezultate și produse obținute.  Workshop-ul a reunit și 5 ateliere de lucru, circumscrise Ghidului de Comunicare/Limba și literatura română : https://ghiduri.educred.ro/primar/limba-romana

Atelier 1

          Planificarea calendaristică – un document util pentru activitatea cadrului didactic;

Atelier 2

          Proiectarea unității de învățare – principii de realizare și valențe educative;

Atelier 3

          Proiectarea demersului didactic-activități de învățare;  

Atelier 4

          Elaborarea unei probe de evaluare sumativă subsumată competențelor specifice;

Atelier 5

          Competențele cheie din perspectiva disciplinei Limba și literatura română

Atelierele au avut un puternic caracter interactiv, fiecare participant având oportunitatea unui schimb de bune practici, de valorificare creativă a propriei expertize, având în vedere și faptul că unii participanți au fost beneficiari ai cursurilor de formare CRED. Activitățile desfășurate au demonstrat dorința participanților de a progresa și evolua sub aspect profesional, de a putea răspunde cât mai aplicat nevoilor elevilor și școlii de astăzi.

WorkshopAdu-1.jpg

WorkshopAdu-3.jpg

WorkshopAdu-14.jpg

 

WorkshopAdu-16.jpg

 

 

WorkshopAdu-10.jpg

 

WorkshopAdu-11.jpg

 

WorkshopAdu-13.jpg