Noutăți an școlar 2023-2024

În atenția directorilor și a responsabililor Comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD)

Referiță: Echivalare credite profesionale transferabile an școlar 2023 – 2024

 

Conform OME nr. 6072 / 2023 art. 1, aliniat (3) până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

Documentul care reglementează activitatea menționată este OME nr. 4224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea   Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile și următoarele proceduri specifice :

A Anexa 1 Procedură specifică privind elaborarea documentației și acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe de dezvoltare profesională continuă complementare (  link  )

B Anexa 2 Procedură specifică privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (  link  )       ANEXA8 

ANEXA4v2.png

C Anexa 3 Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională (  link  )   ANEXA4 

  Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile 

​Anexa 1:   Adeverință   (model)

Anexa 2:   Cerere   (model)

Anexa 3:   Declarație pe proprie răspundere   (model)

Anexa 4:   Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal   (model)

Anexa 5:   Centralizarea acumulării numărului de credite profesionale transferabile