Noutăți an școlar 2023-2024

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Cursul îşi propune explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale comunicarii cât şi precizarea importanţei cunoaşterii factorilor de care depinde comunicarea în scopul construirii unui mesaj eficient.  Recunoaşterea şi clasificarea barierelor de comunicarece apar în procesul educaţional dar şi proiectarea unor metode de reducere a barierelor de comunicare educaţională va fi conţinuturi dezvoltate in vederea realizării unui model educaţional. Vor fi precizate condiţiile de calitate ale unei comunicări strategice eficiente, evaluarea şi autoevaluarea discursului, facilitarea şi eficientizarea expresiei personale, dezvoltarea capacităţii de argumentare, dialog şi cooperare, dezvoltarea aptitudinii de ascultare activă, precizarea dimensiunii şi a factorilor de calitate ai comunicării formative.

Durata: 24 de ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Cunoaşterea şi înţelegerea variabilelor ce influenţează comunicarea

2.Investigarea condiţiilor de calitate ale unei comunicări strategice eficiente

3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală

4. Proiectarea, susţinerea şi evaluarea unui discurs

5. Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare

b. Planificarea modulelor tematice

MODULUL 1:Repere teoretice privind comunicarea

MODULUL 2:Bariere de comunicare didactica

MODULUL 3:Managementul comunicarii didactice

MODULUL 4: Comunicarea profesională

Modulul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noi repere teoretice privind comunicarea

6

2

4

-

2. Bariere de comunicare didactica

6

2

4

-

3. Managementul comunicarii didactice

6

2

4

-

4. Comunicarea profesională

4

2

2

-

5. Evaluare finala

2

 

 

2

TOTAL

24

8

14

2

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(8 h)

8 – 12

1.Noi repere teoretice privind comunicarea -6 h

2.Metode si tehnici de comunicare- 2h

 

 

Curs

 

 

 

 

 

Prof. Preoteasa Ana Maria

 

Prof. Gherghinoiu Elena Mihaela

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 12

1.Diferenţele de personalitate si de perceptie-4h

2.Diferenţele de cultură şi de statut,lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul transmis-

aplicatii -4h

 

Curs

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

   III

(6h)

8 – 12

1. Formarea competenţelor de comunicare ale profesorilor -4h

2.  Condiţiile comunicării didactice eficiente-2h

 

 

Curs

13- 14

Aplicaţii

14– 15

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală-2h

 La alegere o temă:

Tema1 – Eficienţa comunicării didactice

Tema2 –  Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ

Evaluare

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

- chestionare pentru cadrele didactice implicate;

- portofolii individuale ale cadrelor didactice

2.Resurse umane:

- prof.Preoteasa Ana Maria, formator judeţean

- prof. Gherghinoiu Elena Mihaela, formator judeţean